Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy 26 lutego 2016 drukuj

W dniu 26 lutego 2016 r. odbyło się kolejne spotkanie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy (WRRP) na którym m.in. zaopiniowano pozytywnie Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w 2015 r. oraz Wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja poniesionych przez pracodawcę kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne.
Ponadto zaopiniowano 56 nowych kierunków kształcenia w 21 szkołach ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego. Omówiono także plan działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu na 2016 rok, etapy realizacji konkursu w ramach Działania 10.2 Edukacja ogólna i zawodowa Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 oraz aktualną sytuację na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim.

Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych