Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Pierwszy nabór środków z rezerwy Funduszu Pracy w 2016 Jahr. 29 Februar 2016 drucken

18 lutego 2016 r. w Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków dotyczący realizacji programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej stosownie do potrzeb powiatowych i miejskich urzędów pracy.

W ramach ogłoszonego naboru o przyznanie środków z rezerwy Funduszu Pracy, Powiatowe Urzędy Pracy mogą się ubiegać o sfinansowanie następujących programów:
aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
aktywizacja zawodowa osób tworzących lub przystępujących do spółdzielni socjalnych,
aktywizacja zawodowa bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy oraz bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną
programów specjalnych adresowanych do bezrobotnych, dla których pup ustalił profil pomocy III
Program Aktywizacja i Integracja

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung