The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Pierwszy nabór środków z rezerwy Funduszu Pracy w 2016 year. 29 February 2016 print

18 lutego 2016 r. w Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków dotyczący realizacji programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej stosownie do potrzeb powiatowych i miejskich urzędów pracy.

W ramach ogłoszonego naboru o przyznanie środków z rezerwy Funduszu Pracy, Powiatowe Urzędy Pracy mogą się ubiegać o sfinansowanie następujących programów:
aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 50 years,
aktywizacja zawodowa osób tworzących lub przystępujących do spółdzielni socjalnych,
aktywizacja zawodowa bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy oraz bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną
programów specjalnych adresowanych do bezrobotnych, dla których pup ustalił profil pomocy III
Program Aktywizacja i Integracja

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance