La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Pierwszy nabór środków z rezerwy Funduszu Pracy w 2016 année. 29 Février 2016 imprimer

18 lutego 2016 r. w Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków dotyczący realizacji programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej stosownie do potrzeb powiatowych i miejskich urzędów pracy.

W ramach ogłoszonego naboru o przyznanie środków z rezerwy Funduszu Pracy, Powiatowe Urzędy Pracy mogą się ubiegać o sfinansowanie następujących programów:
aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
aktywizacja zawodowa osób tworzących lub przystępujących do spółdzielni socjalnych,
aktywizacja zawodowa bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy oraz bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną
programów specjalnych adresowanych do bezrobotnych, dla których pup ustalił profil pomocy III
Program Aktywizacja i Integracja

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale