The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Praca w Disneylandzie 29 February 2016 print

We inform, że 8 marca w Warszawie odbędzie się nabór do pracy w parku rozrywki Disneyland pod Paryżem.

Pracodawca poszukuje pracowników do obsługi parku (witanie gości, udzielanie informacji, kierowanie ruchem, sprzedaż biletów), a także kelnerów, kucharzy, barmanów, sprzedawców i recepcjonistów.

Kandydaci powinni znać komunikatywnie język francuski i angielski.

Wszystkie szczegóły dotyczące pracy i rekrutacji dostępne są here .

Rekrutacja odbywa się w ramach sieci EURES. Rejestracja aplikacji możliwa jest do 4 brand 2016 r.

 

DISNEY_rekrutacja

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance