Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Województwo na tle Polski w styczniu 2016 r. 2 März 2016 drucken

Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim na tle Polski i województw w styczniu 2016 r.

Według stanu w końcu stycznia 2016 r. in Kujawien-Pommern blieb registriert 113 718 bezrobotnych. Pod względem liczby bezrobotnych województwo zajmowało 6. Ort im Land.

W odniesieniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych w regionie wzrosła o 6,0%, a w stosunku do stycznia 2015 wystąpił spadek o 14,9% (w kraju w odniesieniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych wzrosła się o 5,4%, a w porównaniu ze styczniem 2015 r. wystąpił spadek o 14,1%).

Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie kujawsko-pomorskim w styczniu wyniosła 13,9%. Pod względem wysokości stopy bezrobocia województwo kujawsko-pomorskie zajmowało 3. Ort im Land (za woj. warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim).

W odniesieniu do poprzedniego miesiąca wzrosła o 0,6 pkt. proc., a w stosunku do stycznia 2015 r. spadła o 2,2 pkt. proc. (w kraju stopa bezrobocia wzrosła o 0,5 pkt. proc. w odniesieniu do poprzedniego miesiąca , a w stosunku do stycznia 2015 r. spadła o 1,6 pkt. proc. i wyniosła 10,3%).

W załączeniu przedstawiamy grafiki ilustrujące zmiany liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim (ogółem i w powiatach) na tle Polski i innych województw.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung