The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

VII Międzynarodowe Targi Pracy – invite employers and employment agencies 7 March 2016 print

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu organizuje VII Międzynarodowe Targi Pracy. Wydarzenie będzie miało miejsce 14 April. the Hotel Boulevard, st. Philadelphia Boulevard 18, in hours 10:00-14:00.

Ideą VII Międzynarodowych Targów Pracy jest promocja europejskiego rynku pracy oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia i pracodawcami. Targi organizowane są w ramach „Europejskich Dni Pracodawcy” – inicjatywy sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia.

Osoby bezrobotne i poszukujące pracy odwiedzające targi będą miały możliwość zapoznania się z ofertami zatrudnienia pracodawców zagranicznych i krajowych.

Zapraszamy pracodawców i agencje pracy do zaprezentowania swoich ofert zatrudnienia na targach. Zapewniamy wystawcom bezpłatne stoisko wystawiennicze oraz możliwość wcześniejszej publikacji ofert pracy na stronie internetowej prowadzonej przez WUP Toruń.

Podmioty zainteresowane udziałem w targach proszone są o uzupełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres e-mail eures małpa wup kropka torun kropka pl by 31 marca br. More information about. wydarzenia uzyskać można kontaktując się z Zespołem EURES z WUP, No phone. 56 669 39 12.

targi pracy

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance