Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Wstępna informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w lutym 2016 r. 8 März 2016 drucken

 • Zahl der Arbeitslosen

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 29 lutego 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 114 736 bezrobotnych. Dies war 1018 Menschen (0,9%) więcej niż w końcu poprzedniego miesiąca ale o 18 235 osób (13,7%) mniej niż w końcu lutego 2015 Jahr.

Wzrost liczby bezrobotnych wystąpił w 15 powiatach województwa (od 23 osóbvon Grudziądzu do 338 osób w powiecie inowrocławskim), spadek nastąpił w 8 powiatach (od 2 osób w powiecie grudziądzkim do 118 osób w powiecie golubsko-dobrzyńskim).

W lutym ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się w województwie o 613 Menschen (0,5%).

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu lutego 2016 r. wyniosła 1655,3 tys. osób, tak więc w odniesieniu do stycznia’2016 wzrosła o 7,8 tys. osób, Menschen class ="tr_" id="tr_27" data-token="Y3p5bGk," data-source="">czyli 0,5% (w analogicznym okresie w roku 2015 odnotowano w tym zakresie wzrost o 0,1 tys. osób, czyli 0,01%.). W stosunku do lutego 2015 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 263,4 tys. osób (13,7%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MRPiPS.

 • Zahl der offenen Stellen und Orten berufliche Aktivierung

W lutym 2016 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 8181 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (die 47,8% więcej niż w poprzednim miesiącu, aber 1,7% mniej niż w lutym 2015 r.).

Dieałącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung