The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Preliminary information on the situation on the labor market in Kujawsko-Pomorskie in February 2016 r. 8 March 2016 print

 • Number of unemployed

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 29 lutego 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 114 736 bezrobotnych. This was 1018 people (0,9%) więcej niż w końcu poprzedniego miesiąca ale o 18 235 osób (13,7%) mniej niż w końcu lutego 2015 year.

Wzrost liczby bezrobotnych wystąpił w 15 powiatach województwa (od 23 osóbfrom Grudziądzu do 338 osób w powiecie inowrocławskim), spadek nastąpił w 8 powiatach (od 2 osób w powiecie grudziądzkim do 118 osób w powiecie golubsko-dobrzyńskim).

W lutym ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się w województwie o 613 people (0,5%).

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu lutego 2016 r. wyniosła 1655,3 tys. osób, tak więc w odniesieniu do sthousandznia’2016 wzrosła o 7,8 tys. osób, czypeoplepan> 0,5% (w analogicznym okresie w roku 2015 odnotowano w tym zakresie wzrost o 0,1 tys. osób, czyli 0,01%.). W stosunku do lutego 2015 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 263,4 tys. osób (13,7%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MRPiPS.

 • Number of job vacancies and places professional activation

In February 2016 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 8181 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (the 47,8% więcej niż w poprzednim miesiącu, but 1,7% mniej niż w lutym 2015 r.).

Theałącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance