La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Des informations préliminaires sur la situation sur le marché du travail en Cujavie-Poméranie en Février 2016 r. 8 Mars 2016 imprimer

 • Nombre de chômeurs

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 29 lutego 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 114 736 bezrobotnych. Ce fut 1018 personnes (0,9%) więcej niż w końcu poprzedniego miesiąca ale o 18 235 osób (13,7%) mniej niż w końcu lutego 2015 année.

Wzrost liczby bezrobotnych wystąpił w 15 powiatach województwa (od 23 osób à partir deGrudziądzu do 338 osób w powiecie inowrocławskim), spadek nastąpił w 8 powiatach (od 2 osób w powiecie grudziądzkim do 118 osób w powiecie golubsko-dobrzyńskim).

W lutym ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się w województwie o 613 personnes (0,5%).

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu lutego 2016 r. wyniosła 1655,3 tys. osób, tak więc w odniesieniu do stycznia’2016 wzrosła o 7,8 tys. osób, personnes class ="tr_" id="tr_20" data-token="Y3p5bGk," data-source="">czyli 0,5% (w analogicznym okresie w roku 2015 odnotowano w tym zakresie wzrost o 0,1 tys. osób, czyli 0,01%.). W stosunku do lutego 2015 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 263,4 tys. osób (13,7%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MRPiPS.

 • Nombre de postes à pourvoir et les lieux d'activation professionnelle

En Février 2016 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 8181 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (la 47,8% więcej niż w poprzednim miesiącu, d'un 1,7% mniej niż w lutym 2015 r.).

Załącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale