Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

WŁOCŁAWSKIE TARGI SZKÓŁ, PRACY I RZEMIOSŁA 5 - 6 April 2016 r. 9 März 2016 drucken

Auf 5-6 April 2016 r. w Hali Mistrzów we Włocławku odbędą się Włocławskie Targi Szkół Pracy i Rzemiosła. Organizatorami wydarzenia są Urząd Miasta we Włocławku, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku, Poradnia PsychologicznoPedagogiczna we Włocławku oraz Cech Rzemiosł Różnych we Włocławku. W programie Targów:
Dzień Pierwszy 5 April, godz. 9.00 - 13.00 : prezentacje szkół ponadgimnazjalnych i kształcenia zawodowego
Dzień Drugi 6 April, godz. 12.00 - 16.00 : prezentacje szkół policealnych, uczelni wyższych, pracodawcy oraz instytucje rynku pracy.

Na Targach nie zabraknie również stoiska Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu gdzie chętni będą mogli skorzystać z konsultacji z doradcami zawodowymi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku zaś pośrednik pracy i doradca EURES z Wydziału Pośrednictwa Pracy będą informować o aktualnych ofertach zatrudnienia w kraju jak i za granicą.

Wszystkich zainteresowanych SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung