The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

WŁOCŁAWSKIE TARGI SZKÓŁ, PRACY I RZEMIOSŁA 5 – 6 April 2016 r. 9 March 2016 print

On 5-6 April 2016 r. w Hali Mistrzów we Włocławku odbędą się Włocławskie Targi Szkół Pracy i Rzemiosła. Organizatorami wydarzenia są Urząd Miasta we Włocławku, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, Labour Office in Wloclawek, Poradnia PsychologicznoPedagogiczna we Włocławku oraz Cech Rzemiosł Różnych we Włocławku. W programie Targów:
Dzień Pierwszy 5 April, godz. 9.00 – 13.00 : prezentacje szkół ponadgimnazjalnych i kształcenia zawodowego
Dzień Drugi 6 April, godz. 12.00 – 16.00 : prezentacje szkół policealnych, uczelni wyższych, pracodawcy oraz instytucje rynku pracy.

Na Targach nie zabraknie również stoiska Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu gdzie chętni będą mogli skorzystać z konsultacji z doradcami zawodowymi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku zaś pośrednik pracy i doradca EURES z Wydziału Pośrednictwa Pracy będą informować o aktualnych ofertach zatrudnienia w kraju jak i za granicą.

Wszystkich zainteresowanych SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance