La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

WŁOCŁAWSKIE TARGI SZKÓŁ, PRACY I RZEMIOSŁA 5 - 6 Avril 2016 r. 9 Mars 2016 imprimer

Sur 5-6 Avril 2016 r. w Hali Mistrzów we Włocławku odbędą się Włocławskie Targi Szkół Pracy i Rzemiosła. Organizatorami wydarzenia są Urząd Miasta we Włocławku, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku, Poradnia PsychologicznoPedagogiczna we Włocławku oraz Cech Rzemiosł Różnych we Włocławku. W programie Targów:
Dzień Pierwszy 5 Avril, godz. 9.00 - 13.00 : prezentacje szkół ponadgimnazjalnych i kształcenia zawodowego
Dzień Drugi 6 Avril, godz. 12.00 - 16.00 : prezentacje szkół policealnych, uczelni wyższych, pracodawcy oraz instytucje rynku pracy.

Na Targach nie zabraknie również stoiska Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu gdzie chętni będą mogli skorzystać z konsultacji z doradcami zawodowymi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku zaś pośrednik pracy i doradca EURES z Wydziału Pośrednictwa Pracy będą informować o aktualnych ofertach zatrudnienia w kraju jak i za granicą.

Wszystkich zainteresowanych SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale