Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Sytuacja na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 ich 2016 Jahr 22 März 2016 drucken

Auf 21 Marke 2016 r. podczas XVIII sesji sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Pan Artur Janas przedstawił radnym sejmiku zagadnienia dotyczące „Sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2015 i 2016”. W informacji WUP ujęto charakterystykę regionalnego rynku pracy z uwzględnieniem dynamiki zmian dokonujących się w tym obszarze oraz informacje o realizacji programów samorządu województwa zmierzających do poprawy sytuacji na lokalnych rynkach pracy.

Uprzednio ww. informacja była omawiana w dniu 16 Marke 2016 r. na posiedzeniu Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa, a 17 marca br. na posiedzeniu Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury.

W załączeniu informacja przekazana radnym sejmiku województwa.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung