The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Sytuacja na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 i 2016 year 22 March 2016 print

On 21 brand 2016 r. podczas XVIII sesji sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Pan Artur Janas przedstawił radnym sejmiku zagadnienia dotyczące „Sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2015 i 2016”. W informacji WUP ujęto charakterystykę regionalnego rynku pracy z uwzględnieniem dynamiki zmian dokonujących się w tym obszarze oraz informacje o realizacji programów samorządu województwa zmierzających do poprawy sytuacji na lokalnych rynkach pracy.

Uprzednio ww. informacja była omawiana w dniu 16 brand 2016 r. na posiedzeniu Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa, a 17 marca br. na posiedzeniu Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury.

W załączeniu informacja przekazana radnym sejmiku województwa.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance