La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Sytuacja na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 i 2016 année 22 Mars 2016 imprimer

Sur 21 marque 2016 r. podczas XVIII sesji sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Pan Artur Janas przedstawił radnym sejmiku zagadnienia dotyczące „Sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2015 i 2016”. W informacji WUP ujęto charakterystykę regionalnego rynku pracy z uwzględnieniem dynamiki zmian dokonujących się w tym obszarze oraz informacje o realizacji programów samorządu województwa zmierzających do poprawy sytuacji na lokalnych rynkach pracy.

Uprzednio ww. informacja była omawiana w dniu 16 marque 2016 r. na posiedzeniu Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa, a 17 marca br. na posiedzeniu Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury.

W załączeniu informacja przekazana radnym sejmiku województwa.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale