The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Europejski Dzień Pracy Online dla branży hotelarsko-gastronomicznej 30 March 2016 print

11 April. odbędą się targi pracy online dedykowane branży hotelarsko-gastronomicznej pn. “Hospitality Berlin European Spring Online Job Day”. Wydarzenie organizowane jest przez sieć EURES w Niemczech.

Targi pracy online dostępne będą na platformie internetowej Komisji Europejskiej www.europeanjobdays.eu. Zachęcamy do uczestnictwa w wydarzeniu osoby poszukujące zatrudnienia w Niemczech w branży hotelarskiej lub gastronomicznej.

Udział w targach jest bezpłatny. Do uczestnictwa w wydarzeniu wymagana jest rejestracja, która jest już dostępna. Aby zarejestrować swój udział należy odwiedzić platformę internetową https://www.europeanjobdays.eu, następnie wybrać menu Events oraz z listy wydarzeń wybrać Hospitality Berlin European Spring Online Job Day. Button Register for the event jest umieszczony u góry strony.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance