Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

„Europejskie Dni Pracodawcy” 4-15 April 2016 r. 30 März 2016 drucken

Auf 4-15 April. z inicjatywy Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia (Polska jest ich członkiem od 2004 r.) odbędą się „Europejskie Dni Pracodawcy”, których celem jest wspieranie współpracy pomiędzy pracodawcami i publicznymi służbami zatrudnienia, jak również podniesienie wiedzy pracodawców w zakresie usług oferowanych przez PSZ, kreowanie pozytywnego i profesjonalnego wizerunku urzędów pracy, a także pomoc pracodawcom w znalezieniu odpowiednich kandydatów do pracy.

W wyznaczonym terminie planowane jest zorganizowanie we wszystkich krajach UE/EOG serii wydarzeń skierowanych do pracodawców. Wydarzenia te odbędą się na dwóch poziomach.

Na poziomie europejskim planowane jest wydanie wspólnego komunikatu prasowego przez sieć Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia oraz Dyrekcję Generalną KE ds. Beschäftigung, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego.

Na poziomie krajowym każde państwo członkowskie będzie organizować wydarzenia we własnym zakresie i w dowolnym, wybranym przez siebie formacie (np. targi i giełdy pracy, dni otwarte, spotkania z pracodawcami, konferencje, seminaria, panele dyskusyjne, warsztaty, indywidualne konsultacje dla pracodawców, kampanie informacyjne w mediach, wizyty u pracodawców).

W Polsce zamiar włączenia się w niniejszą inicjatywę potwierdziły wszystkie wojewódzkie urzędy pracy oraz ok. 140 powiatowych urzędów pracy. W województwie kujawsko-pomorskim w ramach inicjatywy odbędą się dwa wydarzenia: auf 5 kwietnia odbędą się Targi Pracy – Dzień Pracodawcy w Chełmnie oraz 14 kwietnia VII Międzynarodowe Targi Pracy w Toruniu.

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzeń organizowanych przez wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy znajdują się na stronie: http://epsz.zielonalinia.gov.pl/ w zakładce: Europejskie Dni Pracodawcy. 

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung