The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

„Europejskie Dni Pracodawcy” 4-15 April 2016 r. 30 March 2016 print

On 4-15 April. z inicjatywy Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia (Polska jest ich członkiem od 2004 r.) odbędą się „Europejskie Dni Pracodawcy”, których celem jest wspieranie współpracy pomiędzy pracodawcami i publicznymi służbami zatrudnienia, jak również podniesienie wiedzy pracodawców w zakresie usług oferowanych przez PSZ, kreowanie pozytywnego i profesjonalnego wizerunku urzędów pracy, a także pomoc pracodawcom w znalezieniu odpowiednich kandydatów do pracy.

W wyznaczonym terminie planowane jest zorganizowanie we wszystkich krajach UE/EOG serii wydarzeń skierowanych do pracodawców. Wydarzenia te odbędą się na dwóch poziomach.

Na poziomie europejskim planowane jest wydanie wspólnego komunikatu prasowego przez sieć Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia oraz Dyrekcję Generalną KE ds. Employment, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego.

Na poziomie krajowym każde państwo członkowskie będzie organizować wydarzenia we własnym zakresie i w dowolnym, wybranym przez siebie formacie (np. targi i giełdy pracy, dni otwarte, spotkania z pracodawcami, konferencje, seminaria, panele dyskusyjne, warsztaty, indywidualne konsultacje dla pracodawców, kampanie informacyjne w mediach, wizyty u pracodawców).

W Polsce zamiar włączenia się w niniejszą inicjatywę potwierdziły wszystkie wojewódzkie urzędy pracy oraz ok. 140 District Labour Offices. W województwie kujawsko-pomorskim w ramach inicjatywy odbędą się dwa wydarzenia: on 5 kwietnia odbędą się Targi Pracy – Dzień Pracodawcy w Chełmnie oraz 14 kwietnia VII Międzynarodowe Targi Pracy w Toruniu.

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzeń organizowanych przez wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy znajdują się na stronie: http://epsz.zielonalinia.gov.pl/ w zakładce: Europejskie Dni Pracodawcy. 

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance