La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

„Europejskie Dni Pracodawcy” 4-15 Avril 2016 r. 30 Mars 2016 imprimer

Sur 4-15 Avril. z inicjatywy Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia (Polska jest ich członkiem od 2004 r.) odbędą się „Europejskie Dni Pracodawcy”, których celem jest wspieranie współpracy pomiędzy pracodawcami i publicznymi służbami zatrudnienia, jak również podniesienie wiedzy pracodawców w zakresie usług oferowanych przez PSZ, kreowanie pozytywnego i profesjonalnego wizerunku urzędów pracy, a także pomoc pracodawcom w znalezieniu odpowiednich kandydatów do pracy.

W wyznaczonym terminie planowane jest zorganizowanie we wszystkich krajach UE/EOG serii wydarzeń skierowanych do pracodawców. Wydarzenia te odbędą się na dwóch poziomach.

Na poziomie europejskim planowane jest wydanie wspólnego komunikatu prasowego przez sieć Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia oraz Dyrekcję Generalną KE ds. Emploi, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego.

Na poziomie krajowym każde państwo członkowskie będzie organizować wydarzenia we własnym zakresie i w dowolnym, wybranym przez siebie formacie (np. targi i giełdy pracy, dni otwarte, spotkania z pracodawcami, konferencje, seminaria, panele dyskusyjne, warsztaty, indywidualne konsultacje dla pracodawców, kampanie informacyjne w mediach, wizyty u pracodawców).

W Polsce zamiar włączenia się w niniejszą inicjatywę potwierdziły wszystkie wojewódzkie urzędy pracy oraz ok. 140 powiatowych urzędów pracy. W województwie kujawsko-pomorskim w ramach inicjatywy odbędą się dwa wydarzenia: sur 5 kwietnia odbędą się Targi Pracy – Dzień Pracodawcy w Chełmnie oraz 14 kwietnia VII Międzynarodowe Targi Pracy w Toruniu.

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzeń organizowanych przez wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy znajdują się na stronie: http://epsz.zielonalinia.gov.pl/ w zakładce: Europejskie Dni Pracodawcy. 

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale