The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

VII Międzynarodowe Targi Pracy w Toruniu – lista wystawców 4 April 2016 print

Wojewódzki Urząd Pracy serdecznie zaprasza na VII Międzynarodowe Targi Pracy, which will be held 14 April. in Toruń, w hotelu Bulwar, st. Philadelphia Boulevard 18, in hours 10:00-14:00.

Ideą VII Międzynarodowych Targów Pracy jest promocja zatrudnienia, wspieranie mobilności na regionalnym i europejskim rynku pracy, a także stworzenie płaszczyzny komunikacji między pracodawcami i poszukującymi pracy.

W wydarzeniu udział wezmą wystawcy z kraju i zagranicy oraz przedstawiciele instytucji związanych z rynkiem pracy. Osoby poszukujące zatrudnienia będą mogły zapoznać się z ofertami pracy z naszego regionu i różnych krajów UE oraz odbyć wstępną rozmowę kwalifikacyjną (prosimy zabrać CV). Pracodawcy będą mieli okazję do przybliżenia profilu działania swojej firmy oraz zebrania dokumentów aplikacyjnych od kandydatów do pracy.

W czasie targów będzie można uzyskać informacje nt. form wsparcia z funduszy unijnych dla osób niepracujących, bezpiecznych wyjazdów do pracy za granicę, a także poradzić się w zakresie prawa pracy.

Zachęcamy do zapoznania się z listą wystawców i oferowanych miejsc pracy (for download załączniku) oraz odwiedzenia VII Międzynarodowych Targów Pracy.

More information about. targów uzyskać można kontaktując się z Zespołem EURES z WUP, No phone. 56669 39 12, e-mail: ">eures małpa wup kropka torun kropka pl .

 

plakat 7MTP krzywe

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance