The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Preliminary information on the situation on the labor market in Kujawsko-Pomorskie in March 2016 r. 8 April 2016 print

 • Number of unemployed

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 31 marca 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 111 325 bezrobotnych.This was 3424 people (3,0%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 16 591 osób (13,0%) mniej niż w końcu marca 2015 year.

Spadek liczby bezrobotnych wystąpił w 22 powiatach województwa (from 41 osób w powiecie wąbrzeskim do 329 osób w powiecie włocławskim), wzrost o 15 osób wystąpił w powiecie nakielskim.

W marcu ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się w województwie o 5055 people (3,8%).

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu marca 2016 r. wyniosła 1602,2 tys. osób, tak więc w odniesieniu do thousandego’2016  zmniejszyła się o 50,4 tys. osób, czyli 3,1% (w analogicznym okresie w roku 2015 odnotowano w tym zakresie spadek o 58,1 tys. osób, czyli 3,0%.). W stosunku do marca 2015 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 258,4 tys. osób (13,9%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MRPiPS.

 • Number of job vacancies and places professional activation

In March 2016 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 9313 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (the 12,2% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 5,0% więcej niż w marcu 2015 r.).

Theałącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance