The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Cykl spotkańMożliwości wykorzystania środków EFS w ramach konkursów ogłaszanych w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2016 12 April 2016 print

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje cykl spotkań informacyjnych pn. „Możliwości wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego) w ramach konkursów ogłaszanych w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2016”.

Spotkania skierowane są do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz lokalnych organizacji pozarządowych, chcących uzyskać wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dostępnych w województwie kujawsko-pomorskim w bieżącym roku.

Dotychczas zrealizowano spotkania w Toruniu (5.04) i Bydgoszczy (7.04). Kolejne spotkania odbędą się w Grudziądzu (12.04), Golubiu-Dobrzyniu (14.04), Inowrocławiu (19.04) i Włocławku (26.06).

Zgłoszenia na ww. spotkania przyjmowane są pod nr tel. 56 62 18 409

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance