La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Cykl spotkańMożliwości wykorzystania środków EFS w ramach konkursów ogłaszanych w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2016 12 Avril 2016 imprimer

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje cykl spotkań informacyjnych pn. „Możliwości wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego) w ramach konkursów ogłaszanych w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2016”.

Spotkania skierowane są do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz lokalnych organizacji pozarządowych, chcących uzyskać wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dostępnych w województwie kujawsko-pomorskim w bieżącym roku.

Dotychczas zrealizowano spotkania w Toruniu (5.04) i Bydgoszczy (7.04). Kolejne spotkania odbędą się w Grudziądzu (12.04), Golubiu-Dobrzyniu (14.04), Inowrocławiu (19.04) i Włocławku (26.06).

Zgłoszenia na ww. spotkania przyjmowane są pod nr tel. 56 62 18 409

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale