Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Spotkanie z Dyrektorami powiatowych urzędów pracy. 12 kwietnia 2016 drukuj

W dniu 11 kwietnia 2016 roku w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu odbyło się spotkanie z dyrektorami powiatowych urzędów pracy województwa kujawsko pomorskiego. Na spotkaniu zostało podpisanych 20 umów z powiatowymi urzędami pracy na realizację projektów w ramach Działania 8.1 “Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy – projekty pozakonkursowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na kwotę 31 786 046,04 zł oraz 20 umów w ramach Poddziałania 1.1.2 “Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na kwotę 55 764 745,81 zł. Łączna wartość podpisanych umów to 87 550 791,85

Na spotkaniu omówiono także zagadnienia dotyczące:
– planu szkoleniowego dla powiatowych urzędów pracy
– Funduszu Pracy
– Krajowego Funduszu Szkoleniowego
– realizacji projektów pozakonkursowych PUP oraz konkursów ogłaszanych przez WUP w ramach POWER i RPO WK-P w latach 2015 – 2016
– kontroli projektów
– koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
– EURES i targów pracy
– planowanych działań Wydziału Badań i Analiz WUP w Toruniu

Ponadto w spotkaniu wziął również udział Pan Ireneusz Baranowski – Dyrektor Departamentu Funduszy MRPiPS, który omówił zagadnienie dot. Gospodarki Funduszu Pracy w 2016 roku oraz Pani Małgorzata Beata Taranowicz – Wojewódzki Komendant OHP.

Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych