Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Przetarg nieograniczony DZ.RI.231-3.2016 13 April 2016 drucken

Przetarg nieograniczony  poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8, in Übereinstimmung mit dem Gesetz von 29 Januar 2004. – Vergaberecht (Dz.. Sie. von 2015 r. Artikel. 2164) na usługę doprowadzenia, instalacji, udostępnienia i zabezpieczenia połączeń internetowych w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, oraz dwóch Oddziałach Zamiejscowych.

DZ.RI.13.04.2016 Ogłoszenie

DZ.RI.13.04.2016 SIWZ oraz załączniki.

DZ.RI.15.04.2016 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

DZ.RI. 15.04.2016 Modyfikacja SIWZ

DZ.RI. 15.04.2016 Fragen und Antworten

DZ.RI 22.04.2016 Fragen und Antworten

DZ.RI.6.05.2016 Zawiadomienie

Zubehör

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung