The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Przetarg nieograniczony DZ.RI.231-3.2016 13 April 2016 print

Przetarg nieograniczony  poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8, in accordance with the Act of 29 January 2004. – Public Procurement Law (Dz. You. of 2015 r. Item. 2164) the service supply, instalacji, udostępnienia i zabezpieczenia połączeń internetowych w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, oraz dwóch Oddziałach Zamiejscowych.

DZ.RI.13.04.2016 Ogłoszenie

DZ.RI.13.04.2016 SIWZ oraz załączniki.

DZ.RI.15.04.2016 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

DZ.RI. 15.04.2016 Modyfikacja SIWZ

DZ.RI. 15.04.2016 Questions and Answers

DZ.RI 22.04.2016 Questions and Answers

DZ.RI.6.05.2016 Zawiadomienie

Attachments

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance