La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Przetarg nieograniczony DZ.RI.231-3.2016 13 Avril 2016 imprimer

Przetarg nieograniczony  poniżej kwoty określonej w art.11 ust.8, conformément à la loi du 29 Janvier 2004. – Droit des marchés publics (Dz. Vous. à partir de 2015 r. Article. 2164) la fourniture de services, instalacji, udostępnienia i zabezpieczenia połączeń internetowych w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, oraz dwóch Oddziałach Zamiejscowych.

DZ.RI.13.04.2016 Ogłoszenie

DZ.RI.13.04.2016 SIWZ oraz załączniki.

DZ.RI.15.04.2016 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

DZ.RI. 15.04.2016 Modyfikacja SIWZ

DZ.RI. 15.04.2016 Questions et réponses

DZ.RI 22.04.2016 Questions et réponses

DZ.RI.6.05.2016 Zawiadomienie

Pièces jointes

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale