Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Targi Pracy i Kariery – Bydgoszcz, 20.04.2016 18 April 2016 drucken

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy zaprasza na Targi Pracy i Kariery, welche statt 20 April 2016 Jahr in Stunden 10.00 tun 14.00 w murach Uniwersytetuhol główny budynku 2.1, al. prof. S. Kaliski 7 w Bydgoszczy.

Uczestnicy targów będą mogli porozmawiać z przedstawicielami firm, zapoznać się z ofertami pracy i sposobami rekrutacji (warto zabrać CV). Podczas targów pracy będzie także możliwość konsultacji z doradcą zawodowym i doradcą EURES z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.

Więcej informacji nt. wydarzenia znaleźć można na stronie internetowej organizatoraBiura Karier UTP.

plakat_targi_pracy_UTP2016

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung