Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Powiatowe Targi Pracy i Edukacji w Żninie, 18.05.2016 r. 19 April 2016 drucken

Zapraszamy do wzięcia udziału w Powiatowych Targach Pracy i Edukacji w Żninie, welche statt 18 Mai 2016 r. in Stunden. 10.00 – 13.00 w hali sportowej I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie, BIENENSTOCK. Sienkiewicza 1.

Targi Pracy i Edukacji adresowane są do wszystkich osób poszukujących zatrudnienia, zastanawiających się nad zmianą dotychczasowej pracy, osób zamierzających podjąć dalsze kształcenie i młodzieży stojącej przed wyborem dalszej drogi zawodowej. Tegoroczna formuła Targów została rozszerzona o ofertę szkół policealnych i wyższych, dzięki czemu możliwe będzie poznanie różnych kierunków kształcenia i porównanie ich ze swoimi preferencjami.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung