The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Powiatowe Targi Pracy i Edukacji w Żninie, 18.05.2016 r. 19 April 2016 print

Zapraszamy do wzięcia udziału w Powiatowych Targach Pracy i Edukacji w Żninie, which will be held 18 May 2016 r. in hours. 10.00 – 13.00 w hali sportowej I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie, st. Sienkiewicza 1.

Targi Pracy i Edukacji adresowane są do wszystkich osób poszukujących zatrudnienia, zastanawiających się nad zmianą dotychczasowej pracy, osób zamierzających podjąć dalsze kształcenie i młodzieży stojącej przed wyborem dalszej drogi zawodowej. Tegoroczna formuła Targów została rozszerzona o ofertę szkół policealnych i wyższych, dzięki czemu możliwe będzie poznanie różnych kierunków kształcenia i porównanie ich ze swoimi preferencjami.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance