Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Odkrywanie własnego potencjału zawodowego w żnińskim PUP 22 April 2016 drucken

W nadchodzącym tygodniu, tj. 27 kwietnia br., odbędą się zajęcia zorganizowane z myślą o klientach żnińskiego Powiatowego Urzędu Pracy, pn.Odkrywanie własnego potencjału zawodowego.

Uczestnicy będą mieli okazję zdobyć i uporządkować wiedzę o swoich atutach zawodowych.
Będzie to doskonała okazja dla klientów by doprecyzowali obszary zawodowe, w których mogą efektywnie funkcjonować. Udział w tych zajęciach ma sprzyjać zwiększeniu poczucia wartości i ukazaniu być może nowych perspektyw zawodowych.

Zajęcia  w Żninie gościnnie poprowadzi doradca zawodowy z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung