The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Targi Pracy Wakacyjnej w Bydgoszczy 27.04.2016 22 April 2016 print

We inform, że w w dniu 27 kwietnia br., in hours 12.30.-.14.30, odbędą się Targi Pracy Wakacyjnej.
Targi odbędą się w Zespole Szkół Chemicznych przy ul. I. Łukasiewicza 3 w Bydgoszczy

Organizatorem targów jest KujawskoPomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy.
Doradcy zawodowi z bydgoskiego CIiPKZ też tam będą z prezentacją oferty usług.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

Więcej informacji zobacz PLAKAT

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance