The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Warsztaty z zarządzania czasem dla pracowników PUP i bydgoskich ABK 22 April 2016 print

Doradcy zawodowi z bydgoskiego Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w tym tygodniu zakończyli realizację dwóch edycji warsztatów (13 i 20 kwietnia br.) pn.:

Zarządzanie czasem w pracy profesjonalnego urzędnika” .

Adresatami tego warsztatu byli pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie.Udział w obu edycjach warsztatów wzięło łącznie 29 people.
W nadchodzącym tygodniu w siedzibie bydgoskiego Centrum, odbędą się kolejne 2 edycje tego warsztatu.
Jedna edycja odbędzie w również w maju. Do udziału przewidywani się pracownicy z 5 District Labour Offices (nakielskiego, mogileńskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego) oraz Akademickich Biur Karier bydgoskich uczelni.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance