The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Oferty pracy publikowane w Internecie w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r. 25 April 2016 print

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu przygotował opracowanie pt. „Oferty pracy publikowane w Internecie w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r.”

W publikacji wykorzystane zostały wyniki badania ofert pracy publikowanych w Internecie, które jest jednym z elementów monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy.

Celem badania internetowych ofert pracy było uzupełnienie informacji pochodzących z powiatowych urzędów pracy na temat zapotrzebowania na zawody na regionalnym rynku pracy w 2015 r.

Opracowanie dostępne jest na stronie: Urząd -> Publikacje -> Publikacje rynku pracy

How would you rate this page?

Featured

 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance