La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Darmowy kurs angielskiego w CIiPKZ w Bydgoszczy 23.05.2016 29 Avril 2016 imprimer

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w bezpłatnym kursie języka angielskiego od podstaw (poziom A1).

Kurs jest adresowany do osób, które stawiają pierwsze kroki w nauce języka, bądź też chcą przypomnieć i utrwalić sobie zasady stosowania języka angielskiego.

Spotkania odbywać się będą w poniedziałki, środy, piątki en heures 13.45-15.30, łącznie 16 spotkań

Czas trwania kursu: 5 tygodni
Termin rozpoczęcia: 23.05.2016
Planowany termin zakończenia kursu: 27.06.2016

ZAPISY TRWAJĄobowiązuje KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Ze szczegółami można zapoznać się na plakacie.

Z A P R A S Z A M Y

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale