The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Już w maju rusza kolejna edycja kursu podstaw obsługi komputera w CIiPKZ Bydgoszczy 29 April 2016 print

We inform, że 09 May this year. w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy rusza  kolejna edycja kursu obsługi komputera w ramach projektuWspólna sprawa”. Kurs organizowany jest we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy

Kurs będzie trwać 3 tygodnie, from 16.05. do 03.06.2016, in hours 14.00 – 16.00.
Kursanci będą spotykać się 4 razy w tygodniu (poniedziałki,środy, czwartki. i piątki)

W trakcie kursu będzie można:

 • zapoznać się z budową komputera,
 • poznać system operacyjny Windows i nauczyć się jego obsługi,
 • dowiedzieć się więcej na temat bezpieczeństwa w sieci,
 • nauczyć się pracy z wykorzystaniem programów Word / Open Office Writer (formatowanie tekstu, wybór czcionek, tworzenie nagłówków, tabel),
 • zapoznać się z programami Excel / Open Office Calc (formatowanie, tworzenie prostych formuł i wykresów),
 • samodzielnie stworzyć własne dokumenty aplikacyjne,
 • założyć własną skrzynkę e-mail i nauczyć się obsługiwać pocztę elektroniczną,
 • zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie efektywnego poszukiwania pracy przez Internet.

Adresatami kursu są wszystkie zainteresowane osoby, które dotąd nie miały styczności z komputerem a chcą się nauczyć jego obsługi. W trakcie kursu każdy uczestnik będzie miał do swojej dyspozycji komputer, przy którym będzie nabywał praktyczne umiejętności i wiedzę.
Na zakończenie każdy otrzyma zaświadczenie z udziału  w kursie.

Udział w kursie jest BEZPŁATNY.
ZAPRASZAMY KLIENTÓW BYDGOSKIEGO URZĘDU PRACY ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM DO ZAPISÓW.
Zostały jeszcze 4 miejsca wolne.

ZAPISY:

 • za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczykontakt osobisty z p.Sylwią Matysiak bądź telefonicznie pod numerem telefonu: 52 360 43 74
How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance