Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Nabór wniosków z rezerwy Funduszu Pracy 29 kwietnia 2016 drukuj

W dniu 26 kwietnia 2016 r. Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosił kolejny nabór wniosków na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej finansowanych ze środków z rezerwy Funduszu Pracy.
W ramach ogłoszonego naboru powiatowe urzędy pracy mogą składać wnioski na sfinansowanie:
1. programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych, będących
w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. bezrobotnych długotrwale, bezrobotnych powyżej 50 roku życia, bezrobotnych korzystającym
ze świadczeń z pomocy społecznej, bezrobotnych posiadających
co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, bezrobotnych niepełnosprawnych,
2. programów na realizację robót publicznych w regionach wysokiego bezrobocia,
3. programów dla bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy oraz bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną.

Na realizację ww. programów w woj. kujawsko-pomorskim Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył z rezerwy Funduszu Pracy limit środków w kwocie 9 924 500 zł.

Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych