La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Nabór wniosków z rezerwy Funduszu Pracy 29 Avril 2016 imprimer

Sur 26 Avril 2016 r. Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosił kolejny nabór wniosków na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej finansowanych ze środków z rezerwy Funduszu Pracy.
W ramach ogłoszonego naboru powiatowe urzędy pracy mogą składać wnioski na sfinansowanie:
1. programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych, będących
w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. bezrobotnych długotrwale, bezrobotnych powyżej 50 roku życia, bezrobotnych korzystającym
ze świadczeń z pomocy społecznej, bezrobotnych posiadających
co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, bezrobotnych niepełnosprawnych,
2. programów na realizację robót publicznych w regionach wysokiego bezrobocia,
3. programów dla bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy oraz bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną.

Na realizację ww. programów w woj. kujawsko-pomorskim Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył z rezerwy Funduszu Pracy limit środków w kwocie 9 924 500 .

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale