The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Doradztwo zawodowe w szkole a lokalny rynek pracy 4 May 2016 print

On 26 kwietnia 2016r. KujawskoPomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu zorganizowało konferencję nt. “Doradztwo zawodowe w szkole a lokalny rynek pracy”, adresowaną przede wszystkim do dyrekcji i nauczycieli szkół wspierających uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnozawodowych. W konferencji udział wziął również przedstawiciel WUP – Centre for Information and Career Planning in Toruń.

Więcej informacji na temat konferencji pod linkiem www.kpcen-torun.edu.pl/news/view/1128

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance