Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy 4 Mai 2016 drucken

Auf 29 April 2016 r. odbyło się kolejne spotkanie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy (WRRP) na którym m.in. zaopiniowano:

 • zmianę Planu wydatków Funduszy Pracy na 2016 rok Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu
 • Projekt Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2016 rok.
 • nowe kierunki kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego

Podczas spotkania omówiono również szczegóły planowanego wsparcia dla osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz aktualną sytuację na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung