Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Aktualisieren der lokalen Informationen über den Wettbewerb 9 Mai 2016 drucken

Jak co roku, doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy przystąpili do aktualizacji opracowań o zawodach na lokalnym rynku pracy.
Wychodząc na przeciw zgłaszanym sugestiom użytkowników opracowań, w tym roku zostały one urozmaicone o wersje z wykresami oraz dodatkowe informacje na temat prognoz zatrudnienia w danym zawodzie (wyniki badańBarometr zawodów”) .

W dniu dzisiejszym zamieszczono aktualne opracowania w odniesieniu do niżej wskazanych zawodów. Prace trwają i zbiór informacji o zawodach będzie sukcesywnie uzupełniany.,

Zawody z wykształceniem zasadniczym zawodowym:

 1. Monter elektronik
 2. Operator maszyn i urządzeń do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych

 

Zawody z wykształceniem średnim zawodowym i policealnym:

 1. Technik administracji
 2. Technik awionik
 3. Technik elektronik
 4. Technik mechanik lotniczy
 5. Technik prac biurowych
 6. Technik tyfloinformatyk

 

Zawody z wykształceniem wyższym:

 1. Analityk finansowy (wcześniej Specjalista do spraw finansów)
 2. Analityk informacji i raportów medialnych
 3. Elektroradiolog
 4. Grafik komputerowy DTP
 5. Arzt – geriatra
 6. Arzt – medycyna estetyczna
 7. Arzt – medycyna ratunkowa
 8. Arzt – onkolog kliniczny
 9. Arzt – psychiatra
 10. Optometrysta
 11. Programista aplikacji
 12. Psycholog
 13. Psycholog biznesu
 14. Psycholog kliniczny
 15. Specjalista do spraw logistyki
 16. Specjalista do spraw rachunkowości
 17. Trener osobisty (coach, mentor, tutor)

 

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi opracowaniami.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung