The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Updating the local information about the competition 9 May 2016 print

Jak co roku, doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy przystąpili do aktualizacji opracowań o zawodach na lokalnym rynku pracy.
Wychodząc na przeciw zgłaszanym sugestiom użytkowników opracowań, w tym roku zostały one urozmaicone o wersje z wykresami oraz dodatkowe informacje na temat prognoz zatrudnienia w danym zawodzie (wyniki badańBarometr zawodów”) .

W dniu dzisiejszym zamieszczono aktualne opracowania w odniesieniu do niżej wskazanych zawodów. Prace trwają i zbiór informacji o zawodach będzie sukcesywnie uzupełniany.,

Zawody z wykształceniem zasadniczym zawodowym:

 1. Monter Electronic
 2. The operator of machinery and equipment for molding plastic products

 

Zawody z wykształceniem średnim zawodowym i policealnym:

 1. Administration techniques
 2. Avionics technician
 3. Electronics technician
 4. Aviation mechanic
 5. Techniques of office
 6. Technik tyfloinformatyk

 

Occupations with higher education:

 1. Analityk finansowy (wcześniej Specjalista do spraw finansów)
 2. Analityk informacji i raportów medialnych
 3. Elektroradiolog
 4. Grafik komputerowy DTP
 5. Doctor – geriatra
 6. Doctor – medycyna estetyczna
 7. Doctor – medycyna ratunkowa
 8. Doctor – onkolog kliniczny
 9. Doctor – psychiatra
 10. Optometrysta
 11. Programista aplikacji
 12. Psycholog
 13. Psycholog biznesu
 14. Psycholog kliniczny
 15. Specjalista do spraw logistyki
 16. Specjalista do spraw rachunkowości
 17. Trener osobisty (coach, mentor, tutor)

 

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi opracowaniami.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance