La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Mise à jour de l'information locale sur la concurrence 9 Mai 2016 imprimer

Jak co roku, doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy przystąpili do aktualizacji opracowań o zawodach na lokalnym rynku pracy.
Wychodząc na przeciw zgłaszanym sugestiom użytkowników opracowań, w tym roku zostały one urozmaicone o wersje z wykresami oraz dodatkowe informacje na temat prognoz zatrudnienia w danym zawodzie (wyniki badańBarometr zawodów”) .

W dniu dzisiejszym zamieszczono aktualne opracowania w odniesieniu do niżej wskazanych zawodów. Prace trwają i zbiór informacji o zawodach będzie sukcesywnie uzupełniany.,

Zawody z wykształceniem zasadniczym zawodowym:

 1. Monter elektronik
 2. Operator maszyn i urządzeń do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych

 

Zawody z wykształceniem średnim zawodowym i policealnym:

 1. Technik administracji
 2. Technik awionik
 3. Technik elektronik
 4. Technik mechanik lotniczy
 5. Technik prac biurowych
 6. Technik tyfloinformatyk

 

Zawody z wykształceniem wyższym:

 1. Analityk finansowy (wcześniej Specjalista do spraw finansów)
 2. Analityk informacji i raportów medialnych
 3. Elektroradiolog
 4. Grafik komputerowy DTP
 5. Lekarzgeriatra
 6. Lekarzmedycyna estetyczna
 7. Lekarzmedycyna ratunkowa
 8. Lekarzonkolog kliniczny
 9. Lekarzpsychiatra
 10. Optometrysta
 11. Programista aplikacji
 12. Psycholog
 13. Psycholog biznesu
 14. Psycholog kliniczny
 15. Specjalista do spraw logistyki
 16. Specjalista do spraw rachunkowości
 17. Trener osobisty (coach, mentor, tutor)

 

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi opracowaniami.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale