Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Cudzoziemcy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim 10 Mai 2016 drucken

Im ersten Quartal des 2016 r. w województwie kujawsko-pomorskim utrzymała się tendencja wzrostowa w obszarze zatrudnienia cudzoziemców z Armenii, Belarus, Gruzji, Mołdowy, Rosji i Ukrainy bez zezwoleniana podstawie oświadczenia zarejestrowanego przez pracodawcę w Powiatowym Urzędzie Pracy. Zarejestrowano 11 604 oświadczeń tj. die 134,8% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, z tego ponad 97% dla obywateli Ukrainy. Więcej: http://wup.torun.pl/urzad/posrednictwo-pracy/zatrudnienie-cudzoziemcow/dane-statystyczne/

Dynamika w zakresie rejestracji oświadczeń w ostatnich latach notowana jest na terenie całego kraju. Szczegóły: http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/cudzoziemcy-pracujacy-w-polsce-statystyki/.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung