The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Cudzoziemcy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim 10 May 2016 print

In the first quarter of 2016 r. w województwie kujawsko-pomorskim utrzymała się tendencja wzrostowa w obszarze zatrudnienia cudzoziemców z Armenii, Belarus, Gruzji, Mołdowy, Rosji i Ukrainy bez zezwoleniana podstawie oświadczenia zarejestrowanego przez pracodawcę w Powiatowym Urzędzie Pracy. Zarejestrowano 11 604 oświadczeń tj. the 134,8% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, z tego ponad 97% dla obywateli Ukrainy. Więcej: http://wup.torun.pl/urzad/posrednictwo-pracy/zatrudnienie-cudzoziemcow/dane-statystyczne/

Dynamika w zakresie rejestracji oświadczeń w ostatnich latach notowana jest na terenie całego kraju. Szczegóły: http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/cudzoziemcy-pracujacy-w-polsce-statystyki/.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance