La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Cudzoziemcy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim 10 Mai 2016 imprimer

Au cours du premier trimestre de 2016 r. w województwie kujawsko-pomorskim utrzymała się tendencja wzrostowa w obszarze zatrudnienia cudzoziemców z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji i Ukrainy bez zezwoleniana podstawie oświadczenia zarejestrowanego przez pracodawcę w Powiatowym Urzędzie Pracy. Zarejestrowano 11 604 oświadczeń tj. la 134,8% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, z tego ponad 97% dla obywateli Ukrainy. Więcej: http://wup.torun.pl/urzad/posrednictwo-pracy/zatrudnienie-cudzoziemcow/dane-statystyczne/

Dynamika w zakresie rejestracji oświadczeń w ostatnich latach notowana jest na terenie całego kraju. Szczegóły: http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/cudzoziemcy-pracujacy-w-polsce-statystyki/.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale