Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Bydgoski Festiwal Nauki, 18 – 21 Mai 2016 r. 12 Mai 2016 drucken

Auf 18-21.05.2016 r. odbędzie się szósta już edycja Bydgoskiego Festiwalu Nauki. To impreza popularnonaukowa organizowana przez środowiska naukowe we współpracy z pozauczelnianymi. Hasło przewodnie:Złap bakcyla naukioraz idea Festiwalu, mają na celu rozbudzić wśród mieszkańców miasta zainteresowanie szeroko rozumianymi nauką, kulturą i sztuką.

Doradcy zawodowi z bydgoskiego Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, od początków Festiwalu, biorą udział w realizacji szeregu rozmaitych zajęć. Ich adresatami są wszyscy których ciekawi proponowana tematyka. Bydgoskie CIiPKZ jest również partnerem tej akcji.

Wśród tegorocznych propozycji Centrum znalazły się:

19.05.2016 r. (czwartek):

Gra dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych: Zagraj w biznesznajdź w sobie cechy przedsiębiorcy
czas: 9.00 – 11.00,
miejsce: Uniwersytet TechnologicznoPrzyrodniczy w Bydgoszczy, BIENENSTOCK. Kaliski 7,
bud. Regionalnego Centrum Innowacji, s. A114, WYMAGANE ZAPISY (ograniczona liczba miejsc – 15). Szczegóły dostępne na stronie festiwalu: http://www.festiwalnauki.bydgoszcz.pl/index.php?id=15

Wykład: Nie daj się stresowiJak nim zarządzać
czas: 11.30 – 12.15,
miejsce: Uniwersytet TechnologicznoPrzyrodniczy w Bydgoszczy, BIENENSTOCK. Kaliski 7,
bud. Regionalnego Centrum Innowacji, s. A114, WSTĘP WOLNY

Wykład: “Self-Präsentation – od pierwszego wrażenia do zatrudnienia 
czas: 14.00 – 15.00,
miejsce: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego  w Bydgoszczy, BIENENSTOCK. Chodkiewicza 30, bud. A, s. 154, WSTĘP WOLNY

Informacje o wszystkich planowanych działaniach, przewidzianych programem, są dostępne na stronie internetowej Bydgoskiego Festiwalu Nauki, pod adresem:
http://www.festiwalnauki.bydgoszcz.pl/index.php?id=event

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferowanych atrakcji i skorzystania z możliwości udziału.

WSZYSTKIE ATRAKCJE SĄ BEZPŁATNE!

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung