The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Science Festival in Bydgoszcz, 18 – 21 May 2016 r. 12 May 2016 print

On 18-21.05.2016 r. odbędzie się szósta już edycja Bydgoskiego Festiwalu Nauki. To impreza popularnonaukowa organizowana przez środowiska naukowe we współpracy z pozauczelnianymi. Hasło przewodnie:Złap bakcyla naukioraz idea Festiwalu, mają na celu rozbudzić wśród mieszkańców miasta zainteresowanie szeroko rozumianymi nauką, kulturą i sztuką.

Doradcy zawodowi z bydgoskiego Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, od początków Festiwalu, biorą udział w realizacji szeregu rozmaitych zajęć. Ich adresatami są wszyscy których ciekawi proponowana tematyka. Bydgoskie CIiPKZ jest również partnerem tej akcji.

Wśród tegorocznych propozycji Centrum znalazły się:

19.05.2016 r. (czwartek):

Gra dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych: Zagraj w biznesznajdź w sobie cechy przedsiębiorcy
czas: 9.00 – 11.00,
miejsce: Uniwersytet TechnologicznoPrzyrodniczy w Bydgoszczy, st. Kaliski 7,
bud. Regionalnego Centrum Innowacji, s. A114, WYMAGANE ZAPISY (ograniczona liczba miejsc – 15). Szczegóły dostępne na stronie festiwalu: http://www.festiwalnauki.bydgoszcz.pl/index.php?id=15

Wykład: Nie daj się stresowiJak nim zarządzać
czas: 11.30 – 12.15,
miejsce: Uniwersytet TechnologicznoPrzyrodniczy w Bydgoszczy, st. Kaliski 7,
bud. Regionalnego Centrum Innowacji, s. A114, WSTĘP WOLNY

Wykład: “Self-presentation – od pierwszego wrażenia do zatrudnienia” 
czas: 14.00 – 15.00,
miejsce: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego  w Bydgoszczy, st. Chodkiewicza 30, bud. A, s. 154, WSTĘP WOLNY

Informacje o wszystkich planowanych działaniach, przewidzianych programem, są dostępne na stronie internetowej Bydgoskiego Festiwalu Nauki, pod adresem:
http://www.festiwalnauki.bydgoszcz.pl/index.php?id=event

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferowanych atrakcji i skorzystania z możliwości udziału.

WSZYSTKIE ATRAKCJE SĄ BEZPŁATNE!

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance