Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Dzień Kariery na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej bydgoskiego UTP 12 Mai 2016 drucken

Auf 11 Mai dieses Jahres. w Uniwersytecie TechnologicznoPrzyrodniczym im. Jana i  Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, odbył się Dzień Kariery Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej.

Doradcy zawodowi z bydgoskiego CiIPKZ współuczestniczyli w realizacji działań w ramach tej inicjatywy. Studenci brali udział, między innymi, w warsztatach przygotowujących do rozmowy kwalifikacyjnej, umożliwiających sprawdzenie siebie w roli kandydata do pracy. Ponadto  wszyscy zainteresowani mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym z Centrum, który pełnił dyżur na Wydziale w dniu wczorajszym.

Opis innych atrakcji, przewidzianych w trakcie Dnia Kariery Wydziału, jest dostępny na stronie Biura Karier Uniwersytetu, które koordynowało przebieg wszystkich działań przewidzianych w ramach tej akcji: http://www.kariera.utp.edu.pl (zakładka “Nachrichten”).

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung